Print
Mar 05
 • Varsity
 • game

Maranatha Christian

Thursday 3:00 PM

Mar 10
 • Varsity
 • game

Tri-City Christian

Tuesday 3:30 PM

Mar 17
 • Varsity
 • game

Orange Glen

Tuesday 3:30 PM

Mar 19

Thursday 3:30 PM

Mar 24
 • Varsity
 • game

@ Army-Navy

Tuesday 3:15 PM

Mar 31
 • Varsity
 • game

@ Maranatha Christian

Tuesday 3:30 PM

Apr 02
 • Varsity
 • game

@ Tri-City Christian

Thursday TBD

Apr 21

Tuesday 3:30 PM

Apr 23
 • Varsity
 • game

Army-Navy

Thursday 3:30 PM